Gospodarka odpadami

 

Szanowni mieszkańcy z uwagi na obowiązek osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu przez gminę,...

 


                                              ROK 2023                                                    


Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2023


                                              ROK 2022                                                    


Od 1 stycznia 2022r. obowiązuje nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia, Iż zgodnie z uchwałą XXXI-295/21 zawartą w dniu 30 września 2021r. od 1 stycznia...


Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia,Iż zgodnie z Uchwałą  XXXI-296/21 podjętą w dniu 30 września 2021r. przez Radę...


Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia Iż, w dniu 30.11.2021 roku, Rada Gminy podjęła uchwałę, na podstawie której od 1...


KONTROLA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW POWSTAJĄCYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY ŁAPSZE NIŻNE


INFORMACJA o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łapsze Niżne

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej...


Informacja o osiągniętych przez Gminę Łapsze Niżne poziomach recyklingu


Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łapsze Niżne


Informacja o zbierających ZSSE


Zasady PRAWIDŁOWEJ segregacji odpadów komunalnych

W związku z pojawiającymi się informacjami od Firmy Empol odnośnie złej segregacji odpadów komunalnych PRZYPOMINAMY Mieszkańcom Gminy Łapsze Niżne o przestrzeganiu zasad PRAWIDŁOWEJ segregacji odpadów komunalnych.


Informacja odnośnie wywozów zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Łapsze Niżne

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. świadczy usługę wywozu nieczystości ciekłych.


Elektroniczna deklaracja dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ePUAP

Chętni do skorzystania z możliwości elektronicznego wypełnienia deklaracji oraz jej wysyłki za pośrednictwem portalu ePUPA mogą to zrobić za pośrednictwem niniejszego linku – deklaracja na ePUAP

Masz wątpliwości pytania? Pomożemy Ci je rozwiać. Napisz, zadzwoń lub odwiedź nas!

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Drobne zmiany naszego zachowania mogą sprawić, że śmieci będzie dużo mniej a wówczas zaoszczędzimy pieniądze oraz przede wszystkim zadbamy o środowisko. Co zatem możemy zrobić?

Zmiana w gospodarowaniu odpadami

Przedsiębiorcy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, agroturystyczną oraz zarządcy obiektów użyteczności publicznej wytwarzający odpady komunalne z dniem 1 stycznia 2016 roku zostają objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami.