Ekodoradca

Małgorzata Olejarz – Ekodoradca Gminy Łapsze Niżne

ekodoradca@lapszenizne.pl

tel. 18 26 28 927

 

Gmina Łapsze Niżne realizuje projekt zintegrowany LIFE pod nazwą "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów:

·         Województwo Śląskie,

·         Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy,

·         Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.,

·         Instytut VITO NV z Belgii,

·         Słowacki Instytut Hydrometeorologii w Bratysławie,

·         Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej,

·         55 gmin z Małopolski.

 

Celem projektu jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, poprzez stworzenie ogólnokrajowej sieci Ekodoradców.

Praca Ekodoradcy koncentruje się wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną powietrza m.in. jest to doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz pomoc w pozyskaniu źródeł finansowania.

Masz pytanie napisz: