Portale mapowe

Portal mapowy to portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych.

Geoportale umożliwiają w szczególności korzystanie z usług wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania danych przestrzennych. Spełniają one istotną rolę w infrastrukturach danych przestrzennych (infrastrukturach informacji przestrzennej).

Poniżej linki do najczęściej wykorzystywanych portali mapowych.


Geoportal krajowy

Aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie danych przestrzennych oraz wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych należących do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Dostępna jest pod adresem: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/

Dane publikowane na brokerze krajowym przechowywane są w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Geoportal


Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej

MIIPJest projektem Województwa Małopolskiego, skierowanym zarówno do społeczeństwa jak i instytucji publicznych wykorzystujących informację przestrzenną. W ramach systemu, Województwo zapewni referencyjne dane, które wykorzystywane będą przez instytucje do tworzenia własnych opracowań przestrzennych.

 

 


Portal Mapowy Gminy Łapsze Niżne

Portal jest w budowie, ponieważ Gmina Łapsze Niżne jest w trakcie prac mających na celu odwzorowanie map papierowych na formę elektroniczną. W związku z przygotowaniem Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego planowane jest udostępnienie tego planu przez portal mapowy w formie elektronicznej.

Dostępny pod adresem: http://lapszenizne.sdi.geoportal.gov.pl/

Przejdź do portalu mapowego Gminy Łapsze Nizne


Inne ciekawe portale mapowe:

Geoportal Tatrzańskiego Parku Narodowego

Portal Mapowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego


Aplikacje Geoportal dla urządzeń mobilnych

Aplikacje mobilneAplikacja Geoportal Mobile zapewnia dostęp do usług danych przestrzennych OGC i GeoServices REST. Geoportal Mobile zapewnia dostęp do rejestrów państwowych udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii za pośrednictwem usług Geoportal.gov.pl.

Dostępne pod adresem: http://www.geoportal.gov.pl/aplikacje/mobilne