Kontakt - Stanowiska

URZĄD GMINY (informacje teleadresowe, godziny otwarcia, konto, dane do faktur)


DZIENNIK PODAWCZY/SEKRETARIAT URZĘDU
budynek A/I piętro/pokój nr 2
  telefon:  18 262 89 15   

gmina@lapszenizne.pl

Adres skrytki E-PUAP: /4xxb07y1az/skrytka

KASA
budynek A/I piętro/pokój nr 5
kasa@lapszenizne.pl
  telefon:  18 262 89 18

Konto  Bank Spółdzielczy w Nowym Targu o/Niedzica 43881200050010000004170001

SKRZYNKA DIALOGU SPOŁECZNEGO
mieszkancy@lapszenizne.pl

Stanowisko

Nr pokoju

Budynek

Telefon

Adres e-mail

KIEROWNICTWO URZĘDU

Wójt Gminy

3

A/I piętro

18 2628915

wojt@lapszenizne.pl

Sekretarz Gminy

4

A/I piętro

18 2628912

sekretarz@lapszenizne.pl

Skarbnik Gminy

8

A/I piętro

18 2628914

skarbnik@lapszenizne.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Referatu/stanowisko ds. organizacyjnych, kultury, zdrowia i sportu

11

A/II piętro

18 2628921

usc@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. sekretariatu i obsługi klientów urzędu

2

A/I piętro

18 2628915

bok@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego

5

A/I piętro

18 2628918

kadry@lapszenizne.pl
archiwum@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

1

A/parter

18 2628910

radagminy@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych

12

A/II piętro

18 2628913

dowody@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

17

B/za przewiązką

18 2659310
wew. 41

dz.gospodarcza@lapszenizne.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

11

A/II piętro

18 2628921

usc@lapszenizne.pl

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

17

B/za przewiązką

18 2659310
wew. 41

 

m.sowa@lapszenizne.pl

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI,ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu
/stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

20

B/za przewiązką

18 2628928

geodezja@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. dróg, zagospodarowania przestrzennego i spraw sołeckich

20

B/za przewiązką

18 2628928

budownictwo@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska

17

B/za przewiązką

18 2659310
wew. 41

srodowisko@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. gospodarki gruntami

20

B/za przewiązką

18 2628928

geodezja@lapszenizne.pl

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU

Kierownik Referatu/stanowisko ds. infrastruktury, inwestycji i rozwoju

21

B/za przewiązką

18 2628929

inwestycje@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. infrastruktury, inwestycji i rozwoju

21

B/za przewiązką

18 2628929

fundusze@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. ograniczania niskiej emisji i ekodoradztwa

19

B/za przewiązką

18 2628927

ekodoradca@lapszenizne.pl

REFERAT FINANSOWO-PODATKOWY

Kierownik Referatu /stanowisko ds. wymiaru podatku

7

A/I piętro

18 2628925

podatki@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

7

A/I piętro

18 2628925

m.soltys@lapszenizne.pl

Stanowisko ds.
księgowości budżetowej

14

A/II piętro

18 2628920

ksiegowosc@lapszenizne.pl

Stanowisko ds.
księgowości budżetowej

14

A/II piętro

18 2628920

ksiegowosc2@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy

5

A/I piętro

18 2628918

kasa@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. płac

5

A/I piętro

18 2628918

place@lapszenizne.pl

SAMODZIELNE STANOWISKA

Informatyk/Obsługa Informatyczna Urzędu

17

B/za przewiązką

18 2659310

informatyk@lapszenizne.pl

r.dolata@lapszenizne.pl

Pełnomocnik ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom

01

A/parter

18 2628924

pelnomocnik.gkrpa@lapszenizne.pl

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

20

B/za przewiązką

18 2628928

 

Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i OSP

20

B/za przewiązką

18 2659310
wew.41

oczk@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych

18

B/za przewiązką

18 2659310
wew. 42

przetargi@lapszenizne.pl

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

Kierownik ZEAS

9

A/I piętro

18 2628919

zeas@lapszenizne.pl

Główny Księgowy ZEAS

9

A/I piętro

18 2628919

marta.regiec@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. płacowo-finansowych

9

A/I piętro

18 2628919

zeas.place@lapszenizne.pl

Stanowisko ds. kadro-płacowych

9

A/I piętro

18 2628919

zeas.kadry@lapszenizne.pl

ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Kierownik ZGKM

22

B/za przewiązką

18 2659310
wew. 46

a.przystal@zgkm.lapszenizne.pl

Główny Księgowy ZGKM

24

B/za przewiązką

18 2659310
wew. 47

zgkm@lapszenizne.pl

Referent ds. administracji i gospodarki odpadami

16

B/za przewiązką

18 2659310
wew. 47

zgkm@lapszenizne.pl

Starszy referent ds. kadr i rozliczeń sprzedaży

16

B/za przewiązką

18 2659310
wew. 47

zgkm@lapszenizne.pl

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Budynek starego przedszkola obok kościoła, Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 61

Kierownik GOPS

 

182659145

m.grywalska@lapszenizne.pl

Stanowiska ds. świadczeń rodzinnych

 

182659145

ops@lapszenizne.pl

Pracownicy socjalni

 

182659145

ops@lapszenizne.pl