ABC Dobrego Spalania

 

 

ABC DOBREGO SPALANIA

W związku ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych co roku w okresie jesienno-zimowym znacznie pogarsza się jakość powietrza. W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania – gdy jest zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, takie jak benzo(a)piren. Spalanie odpadów w paleniskach domowych odbywa się w niskich temperaturach (200 - 500oC). Ich szkodliwość dla naszego zdrowia jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł emisji niskiej, czyli niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni, co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem z kolei jest lokalny wzrost ilości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym. Z tego też powodu ważne jest stosowanie najlepszych dostępnych urządzeń i odpowiednich sposobów używania tego rodzaju kotłów.

                        

W tradycyjnym kotle puszczasz z dymem zdrowie i pieniądze

Popularnymi kotłami do spalania paliw stałych są zasypowe kotły żeliwne ze spalaniem górnym. W kotłach tych stosuje się szeroki zakres paliw – pali się w nich węglem, miałem węglowym czy nawet drewnem. Charakteryzuje je prosta konstrukcja paleniska. Są niedrogie i powszechnie stosowane. Jednak poza niską ceną trudno się tu dopatrzyć innych korzyści.

 

Spalanie paliwa odbywa się w górnej części paleniska. Paliwo wsypywane jest ręcznie z góry, a powietrze do spalania doprowadzane jest od dołu. Spaliny odprowadzane są zazwyczaj do góry.

Podstawową wadą tradycyjnych kotłów zasypowych jest bardzo nieefektywne spalanie. Dorzucanie zimnego węgla na gorący żar powoduje dymienie, a z dymem ulatują niespalone części węgla (aż 30% wagi!). Sadza i smoła zaklejają komin
i kocioł. Wymaga stałego dozoru – trzeba dorzucać węgiel często i w niewielkich ilościach (co parę godzin) oraz codziennie go rozpalać. Jest to dosyć ciężka
i „brudna” praca. Trudno jest tu kontrolować proces spalania – zawsze pali się cała objętość wsypanego paliwa.

Sprawność starych tradycyjnych kotłów wynosi często tylko 40%. Ponad połowa energii jest marnowana! W nowych kotłach zasypowych sprawność dochodzi maksymalnie do 75%, chociaż spada znacznie, gdy kocioł pracuje z mocą mniejszą niż nominalna.

Koszt nowego kotła tradycyjnego waha się od 2 do 5 tys. złotych. Ale czy ta pozorna oszczędność Ci się opłaci?

Zastosuj niskoemisyjny nowoczesny kocioł automatyczny

Jednymi z najlepszych kotłów dostępnych obecnie na rynku są tzw. kotły „retortowe” czyli automatyczne kotły z paleniskiem retortowym, ze spalaniem dolnym o współprądowym przebiegu spalania. Kotły te:

  • należą do najbardziej nowoczesnych i najefektywniejszych konstrukcji kotłów, służących do spalania np. węgla (realizujących „czystą technologię spalania węgla”), peletu, zrębków, trocin czy ziaren zbóż,
  • charakteryzują się ciągłym, automatycznie sterowanym podawaniem paliwa,
  • są wyposażone w regulację i kontrolę ilości powietrza wprowadzanego do komory spalania, posiadają samoczyszczące się palenisko retortowe,
  • charakteryzują się dużymi możliwościami regulacji mocy, automatyczny system dostarczania paliwa i powietrza oraz zasobnik paliwa sprawiają, że nie wymagają stałej obsługi i w zasadzie ogranicza się ona do uzupełnienia paliwa w zasobniku i do usunięcia popiołu (mogą pracować bezobsługowo przez 2 do 5 dni).

Zaletą kotłów retortowych jest również możliwość spalania w nich oprócz węgla także np. biomasy w postaci peletu oraz mieszaniny peletu i węgla.

Spalanie jest bardzo ekonomiczne. Paliwo podawane jest automatycznie od dołu w małych ilościach, a gazy z węgla dopalają się przelatując przez warstwę żaru.

Sprawność nowoczesnych kotłów retortowych dochodzi do 90%. Oznacza to, że do uzyskania takiej samej ilości ciepła wystarczy spalić o ok. 30% mniej paliwa niż w kotle tradycyjnym.

Koszt niskoemisyjnego nowoczesnego kotła to ok. 10 tys. zł. Oszczędzasz jednak dzięki niższemu zużyciu paliwa, zyskujesz wygodę i zdrowie.

 

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe:

http://powietrze.malopolska.pl/kotly/