Pracovný čas

Pondelok - Piatok: 8:00 - 16.00

Kasa urzędu czynna: poniedziałek - piątek: od 8.00 do 14.00

(wypłata zasiłków dla bezrobotnych 11-12 każdego m-ca)

Telefón: 18 265 93 10, fax: 18 265 93 15