Informacja odnośnie wywozów zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Łapsze Niżne

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. świadczy usługę wywozu nieczystości ciekłych.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 pod nr tel. 18 265-39-94

Istnieje możliwość zawarcia umowy jednorazowej, na czas nieokreślony oraz ryczałtowej na opróżnianie zbiornika bezodpływowego.

W przypadku gdy klient chce zawrzeć umowę ryczałtową należy złożyć wniosek o zawarcie umowy ryczałtowej o opróżnienie zbiornika bezodpływowego (https://ppkpodhale.pl/_pliki/wniosek-6,9f640.pdf).

Wniosek można złożyć osobiście, przekazać kierowcy samochodu asenizacyjnego, pocztą tradycyjną, bądź przesłać skan wniosku pocztą elektroniczną na adres bok@ppkpodhale.pl. Wniosek jest weryfikowany i w przypadku gdy zapewniony jest całoroczny dojazd przygotowywana jest stosowna umowa. Umowa jest dostarczana do podpisu klientowi przy pierwszym wywozie ryczałtowym.

Wywóz odbywa się zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu oraz minimalna ilość jednorazowo wywożonych ścieków – 3 m3), płatny co miesiąc. Należność do zapłaty wyliczana jest na podstawie faktycznej wielkości zbiornika bezodpływowego i częstotliwości wywozu według cen podanych w cenniku.

 

Ceny za wywóz ryczałtowy ścieków zgodnie z cennikiem usług dodatkowych pkt 9 i 11 zamieszczonym na naszej stronie https://ppkpodhale.pl/dla-klienta/cennik-uslug-dodatkowych

 

Data: 
czwartek, luty 11, 2021