Jak załatwić sprawę krok po kroku?

W tym dziale znajdziesz informacje jak załatwić swoje sprawy w naszym urzędzie. Na chwilę obecną przygotowujemy opisy procedur i usług świadczonych przez nasz urząd aby jak najłatwiej i szybko załatwić swoje sprawy.


Procedury urzędowe - jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych

Znajdziesz tutaj część usług świadczonych przez Urząd Gminy w Łapszach Niżnych, stanowią one opisy usług aby Klient urzędu mógł łatwo i szybko załatwić swoje sprawy. W najbliższym czasie pojawią się kolejne usługi - tak zwiane karty usług. Do kart usług możesz przejść przez odnośniki jak również z prawego menu pozycja "Karty usług

>>> więcej informacji 


Poniżej znajdują się opisy procedur przygotowanych przez portal obywatel.gov.pl które stanowią uzupełnienie świadczonych usług przez nasz urząd.


Dokumenty i dane osobowe

Jak wyrobić prawo jazdy, dowód osobisty albo paszport. Zmiana i dostęp do danych osobowych. Sprawdzone informacje i wskazówki dla Ciebie. Wkrótce znajdziesz tu więcej usług.

>>> więcej informacji 


Dzieci

Jak zapisać dziecko do przedszkola. Jak otrzymać  becikowe, ulgę na dziecko, zasiłek opiekuńczy. Sprawdzone informacje i wskazówki dla Ciebie. Wkrótce znajdziesz tu więcej usług.

>>> więcej informacji 


Edukacja

Edukacja dzieci i młodzieży. Jak załatwić przedszkole, żłobek, zaświadczenie albo dofinansowanie do podręczników. Sprawdzone informacje i wskazówki. Wkrótce znajdziesz tu więcej usług.

>>> więcej informacji 


Gospodarka komunalna

Deklaracja o wysokości opłaty za odpady, informacje jak uzyskać dodatkowy odbiór odpadów oraz wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego.

>>> więcej informacji 


Jak czytać fakturę za energię elektryczną?

Poradnik objaśniający fakturę za sprzedaż energii elektrycznej.

>>> więcej informacji 


Kierowcy i pojazdy

Jak załatwić: prawo jazdy, rejestracja samochodu i innych pojazdów, karta pojazdu, wyrejestrowanie. Sprawdzone informacje i wskazówki dla Ciebie. Wkrótce znajdziesz tu więcej usług.

>>> więcej informacji 


Meldunek

Jak się zameldować. Meldunek czasowy, stały, zmiana meldunku dziecka. Zameldowanie cudzoziemca. Sprawdzone informacje i wskazówki dla Ciebie. Wkrótce znajdziesz tu więcej usług.

>>> więcej informacji 


Oświata, szkolnictwo

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych, nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela, pomoc materialna dla uczniów, wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

>>> więcej informacji 


Nieruchomości i środowisko

Jak zdobyć pozwolenie na budowę domu, Mieszkanie dla Młodych. Formalności: wycinka drzew, prace geodezyjne i kartograficzne. Sprawdzone wskazówki. Wkrótce znajdziesz tu więcej usług.

>>> więcej informacji 


Ochrona zdrowia i ubezpieczenia społeczne

ZUS i NFZ: renta, świadczenie rehabilitacyjne, orzeczenie o niepełnosprawności, karta EKUZ. Sprawdzone informacje i wskazówki dla Ciebie. Wkrótce znajdziesz tu więcej usług.

>>> więcej informacji


Podatki

Jak zdobyć interpretacje podatkowe, ulgę podatkową. Jak wypełniać formularze i zyskać zaświadczenia. Sprawdzone informacje i wskazówki dla Ciebie. Wkrótce znajdziesz tu więcej usług.

>>> więcej informacji


Praca i biznes

Informacje o zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,  interpretacjach podatkowych. Jak zyskać zasiłek. Sprawdzone informacje i wskazówki. Wkrótce znajdziesz tu więcej usług.

>>> więcej informacji 


Rolnictwo

Informacje na temat zwrotu podatku akcyzowego za olej napedowego. Sprawdzone informację oraz wniosek do wypełnienia.

>>> więcej informacji 


 

Służba wojskowa

Zaświadczenie o służbie wojskowej, jak zgłosić utratę książeczki wojskowej, Wojsko Polskie. Sprawdzone informacje i wskazówki dla Ciebie. Wkrótce znajdziesz tu więcej usług.

>>> więcej informacji 

Chcesz wziąć ślub cywilny lub wyznaniowy? Wniosek o odpis aktu małżeństwa. Jak zmienić nazwisko po rozwodzie. Sprawdzone informacje i wskazówki dla Ciebie.

>>> więcej informacji 


Wyjazd za granicę

Co trzeba załatwić przed wyjazdem: EKUZ, paszport, paszport dla dziecka, zgłoszenie wyjazdu i powrotu. Sprawdzone informacje i wskazówki dla Ciebie. Wkrótce znajdziesz tu więcej usług.

>>> więcej informacji 


Zgon

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy, akt zgonu. Jak zgłosić zgon. Sprawdzone informacje i wskazówki dla Ciebie.

>>> więcej informacji 


Zaświadczenia i odpisy

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie o niekaralności, odpis z księgi wieczystej, odpis aktu urodzenia i inne dokumenty. Wkrótce znajdziesz tu więcej usług.

>>> więcej informacji 


Zasiłki i pomoc finansowa

Jak wziąć urlop rodzicielski, dostać dofinansowanie albo ulgę oraz jak dostać zasiłek z ZUS. Sprawdzone informacje i wskazówki dla Ciebie. Wkrótce znajdziesz tu więcej usług.

>>> więcej informacji 


Informacje pochodzą ze strony obywatel.gov.pl, serdecznie zachęcamy do korzysatnia z jej zasobów.

OBYWATEL.GOV.PL
informacje i usługi przyjazne obywatelom


Pozostałe usługi do sprawdzenia: 

HistoriaPojazdu.gov.pl
Bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów


 

BezpiecznyAutobus.gov.pl
Bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów


 

CEPIK.GOV.PL
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierwoców