Zgon

 • Zgłoś zgon

  Zanim pochowasz osobę, która zmarła, musisz zgłosić jej zgon w urzędzie stanu cywilnego (USC). Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące tej procedury. Pamiętaj, że masz na to 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu, a w przypadku osoby, która zmarła na skutek choroby zakaźnej, tylko 24 godziny od momentu zgonu.


  Uzyskaj zasiłek pogrzebowy

  Organizacja pogrzebu wiąże się z wieloma wydatkami. Dlatego pamiętaj, że możesz dostać zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Sprawdź, kto może dostać taki zasiłek i dowiedz się, jak go uzyskać.


  Odpis aktu stanu cywilnego - informacje ogólne

  Odpis aktu stanu cywilnego to dokument, który potwierdza zdarzenie zgłoszone w urzędzie stanu cywilnego, czyli narodziny dziecka, ślub albo zgon. Od 1 marca 2015 roku możesz wybrać, w jakiej formie chcesz dostać taki odpis - elektronicznej czy papierowej. Sprawdź, jakie odpisy możesz dostać i zobacz, jak wygląda przykładowy odpis.


  Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

  Dowiedz się, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, czyli urodzenia, małżeństwa, zgonu. Bezpośrednio po zarejestrowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego (USC) urodzenia, małżeństwa lub zgonu dostaniesz bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za wydanie na Twój wniosek każdego kolejnego odpisu aktu musisz zapłacić opłatę skarbową, chyba że jesteś z niej zwolniony.


  Zrób fotokopię papierowego aktu stanu cywilnego

  Chcesz zrobić zdjęcie (czyli fotokopię) a nie ksero, papierowego aktu stanu cywilnego sporządzonego w księdze stanu cywilnego? Złóż wniosek w urzędzie stanu cywilnego (USC). Pamiętaj, że urząd tylko udostępni Ci akt - zdjęcie musisz zrobić samodzielnie.