Zawiadomienie dot. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022

Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia Iż, w dniu 30.11.2021 roku, Rada Gminy podjęła uchwałę, na podstawie której od 1 stycznia 2022r., obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

„Dla mieszkańców, którzy posiadają przydomowy kompostownik, przysługuję zniżka w wysokości 5 zł/ osobę.

W związku z tym opłata za osobę za miesiąc wynosi 22 zł.”

Data: 
wtorek, Grudzień 21, 2021