INFORMACJA o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łapsze Niżne

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych)odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Łąpsze Niżne udostępnia informację o miejscach zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łapsze Niżne.

Odpady komunalne w 2020 r. zagospodarowywano w następujących miejscach

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • ZZO GORLICE, ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice
 • INSTALACJA KOMUNALNA – ZZO TYLMANOWA, os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa
 • ECO-ABC Sp. Z o.o., ul. Dymarek 7 31-983 Kraków
 • CEMENTOWNIA – GEOCYCLE POLSKA SP. Z O.O. ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Książu Wielkim,  32-210 Książ Wielki, Mianocice bn
 • Zakład Utylizacji Odpadów Przemysłowych Pacanowski Zygmunt, ul. Mrozowa 9a,  31-752 Kraków

Odpady ulegające biodegradacji:

 • MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze
 • ZZO GORLICE, ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice

 

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 •  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  Młyny, 37-552 Młyny 111A

Odpady komunalne w 2019 r. zagospodarowywano w następujących miejscach

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • ZZO Tylmanowa os. Rzeka 419
 • Instalacja Komunalna ZZO Tylmanowa os. Rzeka 419
 • ZZO Gorlice Przemysłowa 7 38-300 Gorlice
 • ZUOP Zygmunt Pacanowski, ul. Mrozowa 9a 31-752 Kraków
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Książu Wielkim,

32-210 Książ Wielki

 • Gran-Tech sp. z o.o Sp. K Wylewna 244 Sieniawa

Odpady ulegające biodegradacji:

 • Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • RIPOK - część mechaniczna Empol Gorlice ul. Przemysłowa 7

Odpady komunalne w 2018 r. zagospodarowywano w następujących miejscach

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • RIPOK część mechaniczna Empol Tylmanowa os. Rzeka 419
 • RIPOK część mechaniczna Empol Gorlice Przemysłowa 7 38-300 Gorlice
 • Biosystem S.A. Zakład Przetwarzania ZSEiE ul. Fabryczna 5, 32-540 Bolęcin
 • MBP Empol Tylmanowa os. Rzeka 419 Tylmanowa
 • ZUOP Zygmunt Pacanowski, ul. Mrozowa 9a 31-752 Kraków
 • Składowisko odpadów komunalnych Mianocice 32-210 Książ Wielki
 • Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. ul. Dymarek 7, Kraków
 • Gran-Tech sp. z o.o Sp.K Wylewna 244 Sieniawa
 • Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Młynach, Młyny 111A
 • Zakład Przetwórstwa ZSEIE BIOSYSTEM S.A. ul. Fabryczna 5 Bolęcin, 32-540   Bolęcin

Odpady ulegające biodegradacji:

 • Kompostownia IB Odpady Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • RIPOK - część mechaniczna Empol Gorlice ul. Przemysłowa 7

Odpady komunalne w 2017 r. zagospodarowywano w następujących miejscach

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • RIPOK Empol Tylmanowa, część mech. os. Rzeka 419,34-451 Tylmanowa
 • RIPOK część mech. Empol Gorlice, ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice
 • Zakład Przetwórstwa ZSEIE BIOSYSTEM S.A. ul. Fabryczna 5 Bolęcin,32-540 Bolęcin
 • MPB EMPOL Tylmanowa, os. Rzeka 419,34-451 Tylmanowa
 • Składowisko Chocznia, Kościuszki 304, Chocznia, 34-123 Chocznia
 • Gran-Tech Sp. z o.o. Wylewa 244 37-530 Sieniawa
 • ZUOP, ul. Mrozowa 9a Kraków, 31-752 Kraków
 • EUROPACK FOILS Sp. z o.o., ul. Świerczyniecka 87 Bieruń, 43-150 Bieruń
 • Składowisko odpadów Książ Wielki, Mianocice, 32-210 Książ Wielki
 • Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. ul. Dymarek 7, Kraków
 •  MPB Mki Recykling Kraków, Nad Drwinią 33, 31-841 Kraków

Odpady ulegające biodegradacji:

 • Kompostownia Kompostech, ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz
 • Kompostownia IB Odpady Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • RIPOK - część mechaniczna Empol Gorlice ul. Przemysłowa 7

Odpady komunalne w 2016 r. zagospodarowywano w następujących miejscach

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • RIPOK Empol Tylmanowa, część mech.os. Rzeka 419,34-451 Tylmanowa
 • Składowisko odpadów Książ Wielki, Mianocice, 32-210 Książ Wielki
 • RIPOK część mech. Empol Gorlice, ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice
 • GPR Guma i Plastik Recylking Sp z o.o., Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze
 • MPB EMPOL Tylmanowa, os. Rzeka 419,34-451 Tylmanowa
 • EUROPACK FOILS Sp. z o.o., ul. Świerczyniecka 87 Bieruń, 43-150 Bieruń
 • Zakład Przetwórstwa ZSEIE BIOSYSTEM S.A. ul. Fabryczna 5 Bolęcin,32-540 Bolęcin
 • ZUOP, ul. Mrozowa 9a Kraków, 31-752 Kraków

Odpady ulegające biodegradacji:

 • Kompostownia Sucha Beskidzka, Wadowicka 4a, Sucha Beskidzka
 • Kompostownia Myślenice, Ujejskiego 341, Myślenice

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • RIPOK Empol Tylmanowa, część. mech.os. Rzeka 419,34-451 Tylmanowa

Odpady komunalne w 2015 r. zagospodarowywano w następujących miejscach

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • ZZO Tylmanowa, Os.Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa (RIPOK)
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  „EMPOL” Sp. z o.o. os. Rzeka 133,
 • 34-451  Tylmanowa
 • GPR Guma i Plastik Recylking Sp z o.o., Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze
 • ZZO Gorlice, ul. Przemysłowa 7, 38-300 Gorlice
 • ERGUM Krzysztof Rutkowski,  ul. Rabsztyńska 3, 32-310 Klucze

Odpady ulegające biodegradacji:

 • Atol Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 26D, 35-082 Rzeszów
 • RZPO Sucha Beskidzka ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • ZZO Tylmanowa, Os.Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa (RIPOK)

Odpady komunalne w 2014 r. zagospodarowywano w następujących miejscach

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • ZZO Tylmanowa, Os.Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa (RIPOK)

Odpady ulegające biodegradacji:

 • ZZO Tylmanowa, Os.Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa (RIPOK)

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • ZZO Tylmanowa, Os.Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa (RIPOK)

Odpady komunalne w 2013 r. zagospodarowywano w następujących miejscach

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • IB Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
 • PUK „Empol” Sp. z o.o., os. Rzeka 133,34-451 Tylmanowa
 • ZZO Tylmanowa, Os.Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa (RIPOK)

Odpady ulegające biodegradacji:

 • ZZO Tylmanowa, Os.Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa (RIPOK)

Odpady komunalne w 2012 r. zagospodarowywano w następujących miejscach

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • IB SP. Z O.O.
 • SORTOWNIA ODPADÓW TYLMANOWA
 • Surpap s.c., ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz
 • P.W. Bogusław Domaradzki, ul. Przyzby 9/15, 30-384 Kraków

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-100 Tarnów
 •  ZGK „Bolesław” Sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław
Data: 
czwartek, Czerwiec 17, 2021