Trzy krainy logo

Rewitalizacja Gminy Łapsze Niżne

Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy jest to bardzo ważny dokument, który pozwala ubiegać się o środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej.

Poniżej znajdują się bierzące informacje dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Łapsze Niżne


III spotkanie Programu Rewitalizacji

W dniu 15 września 2016 r. odbyło się spotkanie w terenie z zakresu tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacyjnego dla Gminy Łapsze Niżne 2014-2020. Program spotkania skupiony był wokół podsumowań złożonych zadań, które powinny być realizowane na terenie Gminy Łapsze Niżne oraz ustaleń z poprzednich spotkań.


Składanie Kart Projektu Rewitalizacyjnego

W związku trwającymi pracami nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016-2022 zapraszamy do składania Kart Projektu Rewitalizacyjnego.


II spotkanie Programu Rewitalizacji

Zapraszamy na II spotkanie dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 o godz. 17:30 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 18.


Podsumowanie I spotkania Programu Rewitalizacji

Informacja z I spotkania dotyczącego opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne w dniu 24 maja 2016 r.


I spotkanie Programu Rewitalizacji

Zapraszamy na I spotkanie dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne, które odbędzie się w dniu 24 maja 2016 o godz. 16:30 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 18.


Ankieta Gminnego Programu Rewitalizacji

Ankieta Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016-2022.


Komitet Rewitalizacyjny

Gmina Łapsze Niżne informuje, że zakończył się nabór do Komitetu Rewitalizacyjnego (KR) składającego się przedstawicieli różnych środowisk.


Lokalny Programu Rewitalizacji

Zainteresowanych zachęcamy do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacyjnego.

Back to Top