Rewitalizacja Gminy Łapsze Niżne

Lokalny Programu Rewitalizacji Gminy jest to bardzo ważny dokument, który pozwala ubiegać się o środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej.

 

Poniżej znajdują się bierzące informacje dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Łapsze Niżne:


Podsumowanie  konsultacji  społecznych projektu Uchwały Rady  Gminy  Łapsze Niżne w sprawie zmiany  Uchwały Nr XXIV-211/16

w dniach od 08.09.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. miały miejsce konsultacje  społeczne projektu Uchwały Rady  Gminy  Łapsze Niżne w sprawie zmiany  Uchwały Nr XXIV-211/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. 

Uchwała Nr XXXII-289/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 5 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-211/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Uchwała Nr XXXII-290/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 5 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/248/2017 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 24 maja 2017r.


Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

W związku trwającymi konsultacjami w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łapsze Niżne zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 29.09.2017 r. o godz. 15.00 w Sali Obrad  Urzędu Gminy  w Łapszach Niżnych.


Konsultacje społeczne

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-211/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29.12.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łapsze Niżne.


Szanowni Państwo

Na grudniowej sesji Rady Gminy Łapsze Niżne wyznaczyliśmy obszar zdegradowany tożsamy z obszarem rewitalizacji 


Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapsze Niżne  na lata 2016 -2023    


Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

W dniach 21 marca 2017 r. do dnia 19 kwietnia 2017 r. miały miejsce konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016 – 2023.


Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

W związku zakończonymi pracami nad sporządzeniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016-2023 oraz trwającymi konsultacjami tego opracowania zapraszamy na spotkanie które odbędzie się 4 kwietnia 2017 o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.


Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Konsultacje potrwają  od dnia 21 marca 2017 r. do dnia 19 kwietnia 2017 r. dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016 – 2023


Obwieszczenie Wójta o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016 – 2023


III spotkanie Programu Rewitalizacji

W dniu 15 września 2016 r. odbyło się spotkanie w terenie z zakresu tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacyjnego dla Gminy Łapsze Niżne 2014-2020. Program spotkania skupiony był wokół podsumowań złożonych zadań, które powinny być realizowane na terenie Gminy Łapsze Niżne oraz ustaleń z poprzednich spotkań.


Składanie Kart Projektu Rewitalizacyjnego

W związku trwającymi pracami nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016-2022 zapraszamy do składania Kart Projektu Rewitalizacyjnego.


II spotkanie Programu Rewitalizacji

Zapraszamy na II spotkanie dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 o godz. 17:30 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 18.


Podsumowanie I spotkania Programu Rewitalizacji

Informacja z I spotkania dotyczącego opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne w dniu 24 maja 2016 r.


I spotkanie Programu Rewitalizacji

Zapraszamy na I spotkanie dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne, które odbędzie się w dniu 24 maja 2016 o godz. 16:30 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 18.


Ankieta Gminnego Programu Rewitalizacji

Ankieta Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016-2022.