I spotkanie Programu Rewitalizacji

Zapraszamy na I spotkanie dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne, które odbędzie się w dniu 24 maja 2016 o godz. 16:30 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 18.


Zapraszamy na I spotkanie

dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne

Szanowni Państwo!

W związku trwającymi pracami nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016-2022 zapraszamy na spotkanie o następującym zakresie:

1.     Rewitalizacja – podstawowe zagadnienia

2.     System pracy nad Programem

3.     Wyniki analiz przeprowadzonych pod kątem wyznaczenia obszaru rewitalizacji

4.     Wstępna analiza wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji

5.     Ustalanie metodologii, trybu i zasad zgłaszania projektów rewitalizacyjnych

6.     Ogólne zasady funkcjonowania Komitetu Rewitalizacyjnego

Spotkanie odbędzie się 24 maja 2016 o godz. 16.30  w Sali Obrad Urzędu Gminy    w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 18. 

Zaproszenie, plik w formacie PDF