III spotkanie Programu Rewitalizacji

W dniu 15 września 2016 r odbyło się spotkanie w terenie z zakresu tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacyjnego dla Gminy Łapsze Niżne 2014-2020. Program spotkania skupiony był wokół podsumowań złożonych zadań, które powinny być realizowane na terenie Gminy Łapsze Niżne oraz ustaleń z poprzednich spotkań.

Poniżej prezentacja ze spotkania.

Prezentacja z III spotkania Gminnego Programu Rewitalizacyjnego, plik w formacie PDF.