II spotkanie Programu Rewitalizacji

Zapraszamy na II spotkanie dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 o godz. 17:30 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 18.


Łapsze Niżne, 24 czerwca 2016 r.

 

 

 

Zaproszenie

 na II spotkanie dotyczące opracowania Programu Rewitalizacji

dla Gminy Łapsze Niżne

Szanowni Państwo,

w związku trwającymi pracami nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016-2022 zapraszamy na spotkanie o następującym zakresie:

-         wyznaczenie obszaru rewitalizacji – praca wspólna

-         wstępna analiza planowanych zadań rewitalizacyjnych przewidziana w okresie realizacji Programu.

-         omówienie budowy Gminnego Programu Rewitalizacji

Serdecznie Państwa zapraszamy do włączenia się w prace nad przygotowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Łasze Niżne.

Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2016 o godz. 17.30 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

 

Zaproszenie, plik w formacie PDF