Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łapsze Niżne w 2024 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu