Składanie Kart Projektu Rewitalizacyjnego

W związku trwającymi pracami nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016-2022 zapraszamy do składania Kart Projektu Rewitalizacyjnego.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

W związku trwającymi pracami nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne na lata 2016-2022 zapraszamy  do składania KART PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO.

Mam nadzieję, że zechcą się Państwo podzieli swoją opinią co jeszcze warto zrobić w naszej gminie i prześlą propozycję konkretnych zadań, które powinny być realizowane na terenie gminy Łapsze Niżne przez samorząd, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i mieszkańców. Wskazane przez Państwa projekty mogą dotyczyć zarówno działań infrastrukturalnych jak i działań miękkich (szkolenia, kursy, warsztaty, itp.).

Przed wypełnieniem karty  zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi kartami projektów zamieszczonymi poniżej jako demo.

Wypełnione karty projektów na załączonym formularzu można składać od dnia 06.07.2016 r. do dnia 15.07.2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne lub przesyłać na adres e-mail: fundusze@lapszenizne.pl

Ewentualne wątpliwości i zapytania można zgłaszać w czasie trwania naboru kart rewitalizacyjnych poprzez:  

-        adres e-mail:  fundusze@lapszenizne.pl

-        kontakt telefoniczny:  18 2628929.

 

 

Wojt Gminy

Jakub Jamróz

KARTA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO DEMO, plik w formacie DOCX

KARTA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO DEMO, plik w formacie PDF

KARTA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO, plik w formacie DOCX

KARTA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO, plik w formacie PDF

Pismo Wójta, plik w formacie PDF