Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu gminnego programu rewitalizacji dla gminy Łapsze Niżne na lata 2016-2023

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ŁAPSZE NIŻNE NA LATA 2016-2023
 
 
Wójt Gminy Łapsze Niżne , działając na podstawie na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz.1777),
uprzejmie informuje, iż  dnia  21 marca  2017 r. rozpoczną się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łapsze Niżne  na lata 2016 – 2023
 
Konsultacje potrwają  od dnia 21 marca 2017 r. do dnia 19 kwietnia 2017 r.
 
 
 
 
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łapsze Niżne na lata 2016-2023 oraz formularz konsultacji dostępne poniżej.