Siłownie

                                             

 


Podsumowanie Projektu

Gmina Łapsze Niżne, zakończyła realizacje projektu pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Łapsze Niżne”, dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. >>> czytaj więcej...


Gmina Łapsze Niżne realizuje ostatni etap projektu

W miejscowościach Falsztyn, Niedzica, Kacwin, Łapsze Wyżne, Trybsz powstaną  nowe boiska wielofunkcyjne. Wykonawcą zadania jest firma Kazimierz Chęć, PPHU CHEC z Rudy Śląskiej, która ma wykonać inwestycję do 31 sierpnia br. >>> czytaj więcej...

 


Powstały siłownie zewnętrzne w każdej miejscowości naszej gminy

W ramach projektu  pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Łapsze Niżne” powstały siłownie zewnętrzne w każdej miejscowości naszej gminy. Każda siłownia składa się  z czterech urządzeń podwójnych. Dodatkowo w miejscowości  Niedzica został zamontowany STREET WORKOUT.  Siłownie zewnętrzne  są  bezpłatne i ogólnodostępne zarówno mieszkańcom gminy, jak i turystom. Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych oraz zdjęcia >>> czytaj więcej...


Podpisanie umów z wykonawcami

Gmina Łapsze Niżne w wyniku ogłoszonego w dniu 7 lipca 2017r. przetargu nieograniczonego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Łapsze Niżne – siłownie zewnętrzne” udzieliła zamówienia na  dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń siłowni zewnętrznych w 9 miejscowościach z terenu Gminy Łapsze Niżne.

 


Projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  w Gminie Łapsze Niżne” został wybrany do dofinansowania.

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 czerwca 2017 roku podjął Uchwałę Nr 985/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 >>> czytaj więcej...