Gmina Łapsze Niżne realizuje ostatni etap projektu pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Gmina Łapsze Niżne realizuje  ostatni  etap projektu pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  w Gminie Łapsze Niżne”. Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

 W  miejscowościach Falsztyn, Niedzica, Kacwin, Łapsze Wyżne, Trybsz powstaną  nowe boisko wielofunkcyjne.

W skład obiektu wchodzić będą boiska do następujących gier zespołowych:

- boisko do piłki ręcznej

- boisko do koszykówki

- boisko do siatkówki

- kort tenisowy.

Wykonawcą zadania jest firma Kazimierz Chęć, PPHU CHEC z Rudy Śląskiej, która ma wykonać inwestycję do 31 sierpnia br.

W ramach projektu  pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Łapsze Niżne” powstały już siłownie zewnętrzne w 9 miejscowościach gminy. Każda siłownia składa się  z czterech urządzeń podwójnych. Dodatkowo w miejscowości  Niedzica został zamontowany STREET WORKOUT.  Siłownie zewnętrzne  są bezpłatne i ogólnodostępne zarówno dla mieszkańców gminy, jak   turystów.

Zachęcamy  mieszkańców i turystów do korzystania z nowopowstałej  infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej    we wszystkich miejscowościach naszej gminy.