W ramach projektu pn.: „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap II”, Gmina Łapsze Niżne podpisała w dniach: 17 oraz 18 maj 2017r. umowy na realizację dwóch odcinków ścieżek rowerowych.

W ramach projektu pn.: „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap II”, Gmina Łapsze Niżne podpisała w dniach: 17 oraz 18 maj 2017r. umowy na realizację dwóch odcinków ścieżek rowerowych.

Wykonawcą I odcinka została firma Eurovia Polska S.A.  siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzyce. W ramach tego odcinka planowana jest przebudowa drogi gminnej K362535 w km 0+150-2+365 ul. Wiśmierskiego w Łapszach Niżnych, obejmująca wykonanie części ścieżki rowerowej na terenie Gminy Łapsze Niżne.

Szerokość budowanych i oznakowanych ścieżek rowerowych, w tym pasa ruchu pieszego
i rowerowego, będzie wynosiła od ok. 3,0 m do ok.5,85 m.

W zakres zamówienia wchodzi przebudowa drogi gminnej K362535 w km 0+150-2+365
ul. Wiśmierskiego w Łapszach Niżnych na odcinku o długości 2,215 km, obejmująca:

1)         korytowanie i profilowanie drogi;

2)         podbudowy z kruszyw;

3)         czyszczenie i uzupełnienie rowów przydrożnych;

4)         remont przepustowych drogowych;

5)         ułożenie nawierzchni jezdnej z mieszanki asfaltowej;

6)         montaż pionowego oznakowania drogowego;

7)         montaż barier ochronnych.

Wykonawcą II odcinka została firma Kiernia Sp. z o.o. z siedzibą w Ratułowie pod nr 208, 34-407 Ciche. W ramach tego odcinka planowana jest przebudowa drogi gminnej nr K362538 w km 0+436-1+720 ul. Wiejskiej w Łapszach Niżnych obejmująca wykonanie części ścieżki rowerowej na terenie Gminy Łapsze Niżne.

Szerokość budowanych i oznakowanych ścieżek rowerowych, w tym pasa ruchu pieszego
i rowerowego, będzie wynosiła od ok. 3,0 m do ok.5,85 m.

W zakres zamówienia wchodzi przebudowa drogi gminnej nr K362538 w km 0+436-1+720
ul. Wiejskiej w Łapszach Niżnych na odcinku o długości 1,284 km, obejmująca:

1)         korytowanie i profilowanie drogi;

2)         podbudowy z kruszyw;

3)         czyszczenie i uzupełnienie rowów przydrożnych;

4)         ułożenie nawierzchni jezdnej z mieszanki asfaltowej;

5)         montaż oznakowania drogowego pionowego.

Beata Pietruś-Rak

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

www.facebook.com/EuroregionTatry

www.instagram.com/euroregion.tatry

twitter.com/EuroregionTatry