Podsumowanie projektu

                                             

Gmina Łapsze Niżne, zakończyła realizacje projektu pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Łapsze Niżne”, dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 462 090,62 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 096 567,95 zł

Powstała w ramach projektu infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, daje dodatkowe możliwości zagospodarowania czasu wolnego oraz tworzy doskonałe warunki dla różnych form aktywnego wypoczynku w otoczeniu piękna malowniczych krajobrazów.

W ramach poszczególnych zadań wykonano w każdej miejscowości gminy montaż siłowni zewnętrznych oraz  budowę pięciu boisk wielofunkcyjnych.

BOISKA WIELOFUNKCYJNE

Zostały wykonane z materiałów charakteryzujących się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, dobrym pochłanianiem energii udarowej, jak i umożliwiających niezbędny, minimalny poślizg, stanowiąc tym samym ochronę przed kontuzją stawów, kolan i łokci tak ważnym dla bezpieczeństwa użytkowników.

W skład obiektów wchodzą boiska do gier zespołowych takich jak: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka i tenis.

SIŁOWNIE ZEWNETRZNE

Zostały wyposażone w cztery podwójne urządzenia do ćwiczeń siłowych:

- wyciąg górny i krzesło do wyciskania na pylonie.

- biegacz i orbitrek na pylonie

- surfer i twister na pylonie

- prasa nożna i wioślarz na pylonie.

Dodatkowo w miejscowości Niedzica został zamontowany STREET WORKOUT - zestaw do wykonywania ćwiczeń kalistenicznych.

Powstała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Miejscowość

Rodzaj infrastruktury

Siłownie zewnętrzne

Boiska wielofunkcyjne

Łapsze Niżne

x

 

Łapsze Wyżne

x

x

Łapszanka

x

 

Trybsz

x

x

Kacwin

x

x

Niedzica

x

x

Niedzica-Zamek

x

 

Falsztyn

x

x

Frydman

x

 

Zapraszamy  mieszkańców i turystów do korzystania z nowopowstałej  infrastruktury

we wszystkich miejscowościach naszej gminy.

Projekt nr RPMP.06.03.01-12-0464/16 współfinansowany przez Unię  Europejską  w  ramach  Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa Małopolskiego 2014-2020