Pomoc Ukrainie

 

WNIOSKI I FORMULARZE:

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne -  Karta osoby przyjętej do zakwaterowania


  Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego - ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy - PO POLSKU

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy - PO UKRAIŃSKU

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Ulotka ZUS - Świadczenia rodzinne UA 


Nieodpłatna pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy - INFORMACJA


INFORMACJE:

05 Wrzesień 2022

 

20 Kwiecień 2022

Wsparcie psychologa dla obywateli Ukrainy

 

11 Kwiecień 2022

Program Pomocy Finansowej UNHCR dla w Polsce dla osób przybyłych z Ukrainy

08 Kwiecień 2022

04 Kwiecień  2022

„Sobota Informacyjna” dla obywateli Ukrainy, którzy wykonują pracę jako kierowcy w ruchu międzynarodowym

15 Marzec  2022

04 Marzec  2022

2 Marzec 2022

2 Marzec 2022
2 Marzec 2022
1 Marzec 2022
1 Marzec 2022