Nowy Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o utworzeniu Telefonu Zaufania dla Osób z Ukrainy. Uruchomione zostaną dwa numery:  

bezpłatny:

800 11 08 11

oraz płatny według taryfy operatora

22 290 7000

Ideą tworzonego Telefonu Zaufania jest nie tylko pomoc w zakresie rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami, ale również udzielenie wsparcia osobom z Ukrainy, które z powodu wojny znalazły się w Polsce i mają potrzebę porozmawiania oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami, przeżyciami.

Osoby, które będą dyżurować, mają doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej. Rozmowy w Telefonie Zaufania będą prowadzone zarówno w języku ukraińskim, jak i rosyjskim.

Będzie czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00

 

Data: 
piątek, Kwiecień 8, 2022