Komunikat dla obywateli Ukrainy

Punkt informacyjny Wojewody Małopolskiego dla Ukraińców szukających pomocy w Małopolsce znajduje się na Dworcu PKP w Krakowie przy peronie nr IV od strony kas.

Całodobowa Infolinia Wojewody dla Ukraińców szukających pomocy w Małopolsce:

tel.: 12 210 20 02

e-mail: info.spec@muw.pl


Kontakt dla cudzoziemców w sprawie legalizacji pobytu i pracy (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00):

tel.: 12 210 20 20

e-mail: info.opt@muw.pl

strona internetowa: https://infoopt.pl/


WJAZD DO POLSKI OBYWATELI UKRAINY ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE:

• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;

• wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);

• wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;

• posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;

• wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;

• zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.


POMOC OFEROWANA PRZEZ POLSKI RZĄD OBYWATELOM UKRAINY ODBYWA SIĘ
W PUNKTACH RECEPCYJNYCH:

w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:

- Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)

- Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)

- Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)

- Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)

- Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)

- Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)

- Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)

- Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

JEŚLI OBYWATEL UKRAINY WJECHAŁ DO POLSKI  NA PODSTAWIE:

• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;

• wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

• wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen  - legalny pobyt trwa do 90 dni;

• zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Urząd do Spraw Cudzoziemców:

www.gov.pl/udsc

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

 Tel.: +48 47 721 75 75


Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia  w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.

Tel.: +48 12 210 20 02

e-mail: info.spec@muw.pl

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Tel.: +48 12 210 20 20

e-mail: info.opt@muw.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 https://infoopt.pl/


PYTANIA I ODPOWIEDZI:

https://www.gov.pl/web/udsc/najczesciej-zadawane-pytania2

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

https://www.gov.pl/web/udsc/informacja-w-sprawie-pobytu-w-polsce-osob-uciekajacych-z-ukrainy

https://www.gov.pl/web/udsc/informacja-w-sprawie-pobytu-w-polsce-osob-uciekajacych-z-ukrainy

Data: 
piątek, luty 25, 2022