Informacja dla osób udzielających pomocy uchodźcom na terenie Gminy Łapsze Niżne

W ciągu kilku dni w  bazie noclegowej dla uchodźców na terenie Gminy Łapsze Niżne mamy zgłoszonych około 200 miejsc noclegowych.
Wraz z Wojewodą Małopolskim dziękujemy za tą szczególną bazę ludzi dobrej woli!

Dziś nie wiemy jak długo nasi sąsiedzi z Ukrainy będą potrzebować pomocy, musimy przygotować się na działanie długofalowe, więc prosimy o współpracę:

 1. Chcesz udzielić schronienia dla uchodźcy - zgłoś swój obiekt do bazy noclegowej na terenie gminy   na adres gmina@lapszenizne.pl (zgodnie z informacją opublikowaną na STRONIE ).        
   
 2. Na bieżąco informuj ile miejsc noclegowych jest dostępnych w obiekcie. Zgłoszona baza będzie wykorzystywana na schronienie dla uchodźców w oparciu o stosowne polecenie Wojewody Małopolskiego.
   
 3. Obiekty będą uruchamiane w miarę potrzeb. W pierwszej kolejności zostanie podjęta współpraca z większymi ośrodkami, które oferują zakwaterowanie zbiorowe  z możliwością pełnego wyżywienia.  Dyslokacją uchodźców będzie zajmował się Starosta Nowotarski.
   
 4. Wojewoda Małopolski poinformował, że istnieje możliwość refundowania kosztów pobytu uchodźców z budżetu państwa. Pobyt będzie rozliczany na podstawie  faktury/rachunku oraz potwierdzany drukiem „potwierdzenia pobytu” - Do pobrania  
   
 5. Umowy z podmiotami objętymi poleceniem Wojewody będzie zawierał Powiat Nowotarski (nie gmina). W najbliższym czasie zostanie opracowany  wzór umowy, który będziemy udostępniać wszystkim zainteresowanym.
   
 6. Zgodnie z aktualnymi informacjami  osoby prywatne,  podejmujące indywidualne decyzje o przyjęciu do swoich domów uchodźców, muszą się liczyć z faktem, iż koszty związane z ich  pobytem w kwaterach prywatnych  nie będą refundowane  z budżetu państwa.
   
 7. Osoby prywatne, które z potrzeby serca chcą udzielić pomocy uchodźcom nieodpłatnie, nie będą pozostawione bez pomocy gminy - zachęcamy do korzystania  z darów przynoszonych do szkół na terenie gminy i do zgłaszania potrzeb materialnych na adres: ukraina@lapszenizne.pl.

Osobą odpowiedzialną w urzędzie za koordynację pomocy materialnej jest Pan Piotr Bartosiewicz  tel. 18 26 593 10 wew. 42.

UWAGA:

Jesteśmy zobligowani do informowania służb  o aktualnej  ilości uchodźców przebywających na terenie gminy.

 • Jeśli w Twoim obiekcie przebywają osoby uciekające przed konfliktem zbrojnym, zgłoś do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych informacje zgodnie z załącznikiem (w języku polskim). - Do pobrania

 

Dodatkowo kartę informacyjną o pobycie uchodźcy na terenie gminy w języku ukraińskim do pobrania znajdą Państwo TUTAJ. 

Data: 
piątek, Marzec 4, 2022