Informacja dot. nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy

Od dn. 16 marca 2022 r. rozpoczęło się nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego kraju.

W celu nadania nr PESEL należy:

- zgłosić się do urzędu osobiście (dotyczy także osób niepełnoletnich)

oraz zabrać ze sobą:

- dokument potwierdzający tożsamość (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, akt urodzenia  lub inne). W przypadku braku w/w dokumentów obywatel Ukrainy składa stosowne oświadczenie dotyczące potwierdzenia tożsamości.

- 1 zdjęcie kolorowe.   Zdjęcie to powinno spełniać wymogi:

  • wymiary 35 mm x 45mm;
  • białe tło;
  • twarz (en face), zajmująca 70-80% powierzchni zdjęcia;
  • najlepiej wykonane w profesjonalnym zakładzie; fotograficznym.

- osobiście złożyć wniosek w urzędzie gminy.

Przed udaniem się do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych,  należy ustalić telefonicznie termin wizyty (złożenia wniosku):  

tel. nr 18 26 28 913


Istnieje możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii koniecznej do wniosku o nadanie nr PESEL w zakładzie fotograficznym:

FHU JAMRÓZ – Wojciech Jamróz, Łapsze Niżne, ul. Spółdzielców 1:

poniedziałek: 16.00 - 18.00

wtorek: 16.00-18.00

środa: 16.00-18.00

czwartek: 16.00-18.00

piątek:16.00-18.00

W celu umówienia usługi w innych godzinach kontakt: tel. 515 104 448.

 

Data: 
środa, Marzec 16, 2022