„Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)"

                                             

Gmina Łapsze Niżne rozpoczęła realizację projektu pn. „Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na realizacje projektu gmina otrzymała dofinansowanie w wynosi 918 805,92 zł. W ramach projektu na wymianę starych kotłów zostaną zamontowane 64 kotły spełniające wymagania dla ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i norm emisji. Przedsięwzięcie zakłada również działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej, dlatego będą również podejmowane działania edukacyjne obejmujące swoim zasięgiem różne grupy wiekowe mieszkańców Gminy Łapsze Niżne.

 


Pomocne informacje:

Wskazówki dotyczące realizacji umów na wykonanie ocen energetycznych 

Regulamin dotyczący wymiany starych kotłów : Uchwała nr XXXV-315/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji (w formie refundacji) na wymianę źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Łapsze Niżne

Zmiana regulaminu dotyczącego wynmiany starych kotłów: Uchwała Nr XXXVIII-344/18 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV-315/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji ( w formie refundacji) na wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łapsze Niżne

 

 


Gmina Łapsze Niżne zakończyła realizację projektu

Gmina Łapsze Niżne zakończyła realizację projektu pn. „Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Szkolenia instruktażowo-informacyjne dla mieszkańców gminy

Dnia 23 i 24 października 2018 roku w Gminie Łapsze Niżne odbyły się szkolenia instruktażowo-informacyjne organizowane w ramach projektu nr RPMP.04.04.02-12-0220/17 „Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)”


"Dzień otwarty ekologicznego ogrzewania"

W dniu 19 października 2018 roku w  Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych odbył się „Dzień otwarty ekologicznego ogrzewania”.


Zaproszenie na szkolenia instruktażowo-informacyjne dla mieszkańców gminy

Gmina Łapsze Niżne zaprasza na szkolenia instruktażowo-informacyjne organizowane w ramach projektu nr RPMP.04.04.02-12-0220/17 „Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)”


"Dzień otwarty ekologicznego ogrzewania - zapowiedź"

Dnia 19.10.2018 o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych przy ul. Długa 12, rozpocznie się „Dzień otwarty ekologicznego ogrzewania”.


Gminny konkurs na spot (filmik) zachęcający do wymiany kotłów

 


Ogłoszenie wyników gminnego Konkursu na spot (filmik) zachęcający do wymiany kotłów

 


Wręczenie nagród w konkursie na spot (filmik) zachęcający do wymiany kotłów