Gmina Łapsze Niżne zakończyła realizację projektu

Gmina Łapsze Niżne zakończyła realizację projektu pn. „Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 918 805,92 zł. W ramach projektu na wymianę starych kotłów zostały zamontowane 64 kotły spełniające wymagania dla ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i norm emisji. Na wymianę starego kotła mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne objęci projektem otrzymali do 8 000 zł na zakup nowego kotła oraz do 6 000 zł na dostosowanie instalacji wewnętrznej. W wyniku tego projektu zostały zorganizowane również liczne działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej. Były to m. in. szkolenia instruktażowo-informacyjne dla mieszkańców, dzień otwarty ekologicznego ogrzewania, konkurs na spot (filmik) zachęcający do wymiany kotłów. Na głównej stronie internetowej została umieszczona tematyczna witryna internetowa prowadzona przez doradcę energetycznego, a w miejscach publicznych pojawiły się drukowane materiały edukacyjne: plakaty, broszury, ulotki.

Zrealizowany projekt to nie tylko montaż nowoczesnych urządzeń grzewczych, to przede wszystkim likwidacja starych kotłów, a tym samym obniżenie niskiej emisji i realna poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Łapsze Niżne.

 

Data: 
czwartek, Styczeń 2, 2020