Szkolenia instruktażowo-informacyjne dla mieszkańców gminy

„Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)”

Gmina Łapsze Niżne zaprasza na szkolenia instruktażowo-informacyjne organizowane w ramach projektu nr RPMP.04.04.02-12-0220/17 „Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Tematyka szkoleń:
- oszczędność zasobów naturalnych (spalanie w piecach właściwego paliwa, utrzymanie odpowiedniej temperatury i brak przegrzewów podczas trwania sezonu grzewczego, właściwe sterowanie nowym piecem i zasady wietrzenia
i wentylacji, propagowanie odnawialnych źródeł energii),
- obniżenie niskiej emisji (stosowanie dedykowanego nowoczesnym piecom paliwa, zasady i właściwa konserwacja systemów grzewczych, przeglądy instalacyjne i kominiarskie, bezwzględny zakaz palenia śmieci),
- poprawa efektywności energetycznej (korzyści z poddania domów pracom termomodernizacyjnym, zasady efektywnego ogrzewania budynków, dobre praktyki w razie doboru optymalnych temperatur systemu grzewczego).

Czas i miejsce:

23.10.2018 (wtorek)
• Godz. 16.00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny we Frydmanie
• Godz. 18.00 - Remiza OSP w Kacwinie
24.10.2018 (środa)
• Godz. 16.00 - Dom Ludowy w Łapszach Niżnych
• Godz. 18.00 - Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy

Zapraszamy

Data: 
niedziela, Październik 21, 2018