Szkolenia instruktażowo-informacyjne dla mieszkańców gminy

Dnia 23 i 24 października 2018 roku w Gminie Łapsze Niżne odbyły się szkolenia instruktażowo-informacyjne organizowane w ramach projektu nr RPMP.04.04.02-12-0220/17 „Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Szkolenia odbyły się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Frydmanie, Remizie OSP w Kacwinie, Domu Ludowym w Łapszach Niżnych oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy. Był to cykl spotkań zorganizowany w ramach działań  na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej w Gminie Łapsze Niżne, towarzyszący projektowi wymianie starych kotłów węglowych mający na celu poprawę jakości powietrza.

Podczas szkoleń została poruszona tematyka oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji oraz poprawy efektywności energetycznej.

Podczas spotkania można było uzyskać wiedzę w zakresie właściwego sterowania nowym kotłem, doboru właściwego paliwa, jak również utrzymania odpowiedniej temperatury i braków przegrzewów podczas trwania sezonu grzewczego, poznając zasady wietrzenia. Zostały poruszone kwestie bezwzględnego zakazu spalania śmieci, dbania o regularne wykonywanie przeglądów kominiarskich i instalacyjnych oraz korzyści płynące z poddania domów pracom termomodernizacyjnym.