„Dzień otwarty ekologicznego ogrzewania”

środa, Październik 31, 2018

W dniu 19 października 2018 roku w  Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych odbył się „Dzień otwarty ekologicznego ogrzewania”.

Wydarzenie było zorganizowane przez Gminę Łapsze Niżne w ramach projektu nr RPMP.04.04.02-12-0220/17 pn.: „Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez wymianę źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Głównym punktem spotkania był przyjazd Mobilnego Laboratorium Polones, gdzie uczestnicy prócz prelekcji mogli zobaczyć pokaz demonstrujący proces spalania w kotle ekologicznym
i dotychczasowym starym kotle wraz z pomiarem zanieczyszczeń.

Podczas prelekcji został zaprezentowany temat oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji, a także poprawy efektywności energetycznej.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi kotłami centralnego ogrzewania posiadającymi automatyczny podajnik paliwa, wentylator wdmuchujący powietrze do paleniska, oraz sterownik, sterujący działaniem wentylatora i podajnika paliwa.

Zorganizowana akcja miła bardzo pozytywny oddźwięk zarówno wśród dzieci jak i młodzieży, wprowadzając w ekologiczne możliwości ogrzewania budynków, promując postawy proekologiczne oraz poczucie odpowiedzialności za stan środowiska w zakresie obniżenia niskiej emisji.

Dzień otwarty ekologicznego ogrzewania to jedno z działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej w Gminie Łapsze Niżne, towarzyszące wymianie 64 starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły biomasowe spełniające wymania dla ekoprojektu
w zakresie efektywności energetycznej i norm emisji. Mieszkańcy w ramach tego projektu mogą otrzymać dotacje  w wysokości do 8000 zł na wymianę kotła oraz do 6000 zł na prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej.

Kategoria: