Bez kategorii

Polski

XLVII Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne

Uprzejmie informujemy, że XLVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023   r. o godzinie 13:00 w sali obrad  Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,2225826,xlvii-sesja-rady-gminy-lapsze-nizne.html

Projekty wszytskich uchwał wpływajacych do Biura Rady dostępne są pod adresem:

Strony

Subskrybuj RSS - Bez kategorii