Bez kategorii

Polski

Gmina Łapsze Niżne zakończyła budowę inwestycji pn.:„Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek V

Gmina Łapsze Niżne zakończyła budowę inwestycji i zaprasza do skorzystania ze ścieżki rowerowej pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek V: Polana Sosny – trasa rowerowa w Niedzicy (od Zatoki Kosarzyska do Niedzicy)”, wybudowanej w ramach Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Strony

Subskrybuj RSS - Bez kategorii
Back to Top