Bez kategorii

Polski

Retransmisja z XXXVIII Sesji Rady Gminy Łapsze Niżne

XXXVIII Sesja Rady Gminy Łapsze Niżne odbyła się w dniu 21 kwietnia 2022  r. o godzinie 13:00 w sali obrad  Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/uglapszenizne,a,2091512,xxxviii-sesja-rady-gminy-lapsze-nizne.html

Wszytskie projekty uchwał, które wpłynęły do Biura Rady Gminy dostępne są pod adresem:

Strony

Subskrybuj RSS - Bez kategorii