Dzień otwarty ekologicznego ogrzewania

Dnia 19.10.2018 o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych przy ul. Długa 12, rozpocznie się „Dzień otwarty ekologicznego ogrzewania”.

Podczas wydarzenia odbędzie się prelekcja edukacyjna wraz z pokazem mobilnego urządzenia demonstrującego proces spalania w piecu ekologicznych i dotychczasowym źródle ciepła z pomiarem zanieczyszczeń zawartych w spalinach.

W wydarzeniu uczestniczyć będą uczniowie szkoły, natomiast wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wspólnego udziału.

Dzień otwarty ekologicznego ogrzewania organizowany jest w ramach projektu nr RPMP.04.04.02-12-0220/17 pn.: „Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.