Gminny konkurs na spot (filmik) zachęcający do wymiany kotłów

W ramach realizacji projektu RPMP.04.04.02-12-0220/17 pn.: „Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Gmina Łapsze Niżne organizuje konkurs na spot (film) zachęcający do wymiany palenisk domowych dedykowany dla uczniów Szkół Podstawowych (klasy VI i VII) oraz gimnazjalnych (klasy II i III) znajdujących się na terenie gminy.

Celem konkursu jest stworzenie spotu (filmiku) zachęcającego mieszkańców Gminy Łapsze Niżne do wymiany starych kotłów oraz promowania ekologicznego ogrzewania.

Konkurs trwa od 17 maja do 5 czerwca 2018 r., a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w Regulaminie konkursu.

Odpowiednio opisane prace konkursowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca, do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

Udział młodych ludzi w kształtowaniu wspólnego środowiska naturalnego jest bardzo istotny, dlatego liczymy na duże zainteresowanie uczniów konkursem. Mamy nadzieję, ze otrzymane spoty (filmiki) będą oryginalne i swoja treścią będą efektywnie zachęcać mieszkańców do wymiany starych kotłów, co w przyszłości przełoży się na poprawę jakości powietrza w naszym regionie.

Gmina Łapsze Niżne zaprasza do udziału!

Kontakt do koordynatora konkursu:

Małgorzata Olejarz

Pokój nr 19

Tel: 18 26 28 927

e-mail: ekodoradca@lapszenizne.pl

Data: 
środa, Maj 16, 2018