Ogłoszenie wyników gminnego konkursu na spot (filmik) zachęcający do wymiany kotłów

Z przyjemnością  informujemy, że konkurs na spot zachęcający do wymiany palenisk domowych został rozstrzygnięty

Ogłoszenie Wyników Konkursu

Konkurs na spot (film) zachęcający do wymiany palenisk domowych, w ramach realizacji projektu RPMP.04.04.02-12-0220/17 pn.: „Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa
i paliwa gazowe)” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo

Z przyjemnością  informujemy, że konkurs na spot (filmik) zachęcający do wymiany palenisk domowych został rozstrzygnięty.

Ogółem wpłynęło 8 prac, w tym jedna ze względów formalnych została odrzucona. Ocenie podlegała  zgodność tematu spotu z tematyką Konkursu, oryginalność podejścia do tematu i pomysł, wartość merytoryczna, wartość artystyczna i techniczna filmiku.

Komisja konkursowa/Jury w składzie: Pan Jakub Jamróz, Pani. Beata Pietruś-Rak oraz Pani Małgorzata Olejarz wyłoniła zwycięzców:

I miejsce:

Damian Bigos Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. J. Stanka w Łapszach Niżnych

II miejsce:

Patrycja Iglar - Zespół Szkolno-Przedszkolny we Frydmanie

Jakub Trzop - Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. J. Stanka w Łapszach Niżnych

Wyróżnienie:

Jan Kowalczyk Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. J. Stanka w Łapszach Niżnych

Nagrody pocieszenia: 

Wacław Bogaczyk - Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy

Tomasz Kowalczyk - Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy

Magdalena Nowobilska - Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Ks. J. Stanka w Łapszach Niżnych

 

LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli  wyzwanie  i spróbowali  swoich sił  w konkursie.

Wręczenie nagród odbędzie się 26 czerwca 2018 roku w Sali Obrad Urzędu Gminy
w Łapszach Niżnych o godz. 11.00 podczas Sesji Rady Gminy Łapsze Niżne.

Data: 
środa, Czerwiec 13, 2018