„Konsultacje statutów sołectw”

Rada Gminy Łapsze Niżne  podjęła w dniu 28 lutego 2020 r. uchwałę  Nr XVI-157/20 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw, z uwagi na kompetencję rady wynikającą z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.).

Konieczność skonsultowania treści projektów nowych statutów sołectw Gminy Łapsze Niżne   z mieszkańcami jest wynikiem kontroli prokuratorskiej aktów prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego.  Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2019 r. stwierdził nieważność zaskarżonej przez Prokuratora Okręgowego   w Nowym Sączu uchwały Nr XL-359/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 kwietnia 2014 r.   w sprawie uchwalenia statutów Sołectwa Gminy Łapsze Niżne wraz z załącznikami od numeru 1 do 9.

Po zakończeniu konsultacji społecznych Radzie Gminy Łapsze Niżne zostanie przedłożony protokół zawierający uwagi i opnie wyrażone przez mieszkańców gminy. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.

Termin konsultacji: 13 marca – 17 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zawiadomienia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Łapsze Niżne

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Uchwała Nr XVI-157/20 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI-157/20 - Formularz zgłoszenia opinii

Data: 
piatok, marec 13, 2020