Baza Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Łapsze Niżne w ramach obowiązku realizacji Programu Ochrony Powietrza prowadzi Bazę inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce.

W związku z tym prosimy, aby każdy właściciel budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Łapsze Niżne uzupełnił ankietę dotyczącą swojego budynku. Ankieta dostępna jest w wersji papierowej i elektronicznej na stronie internetowej gminy www.lapszenizne.pl, bądź bezpośrednio w siedzibie urzędu.

Uzupełnienie ankiet dotyczy również tych, którzy złożyli już deklaracje przystąpienia do programu o dofinansowanie wymiany starych kotłów oraz na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, gdyż pozyskane dane z ankiet nie będą wykorzystane do otrzymania dotacji, jedynie posłużą do stworzenia bazy informacji
o stanie energetycznym budynków na terenie gminy.

Gmina Łapsze Niżne jest objęta również obowiązkiem monitoringu wszelkich działań podejmowanych zarówno przez samorząd jak i mieszkańców, wpływających na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, dlatego również prosimy, aby każda wykonana przez Państwa inwestycja (również ze środków własnych) polegająca na: wymianie starego kotła, wykonaniu ocieplenia budynku,  wymianie okien, montażu urządzeń odnawialnych źródeł energii była zgłaszana do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

Aktualizacja danych umożliwi Gminie wywiązanie się z obowiązku realizowania w/w programu oraz uniknięcia kar administracyjnych nakładanych na Gminę podczas kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Środowiska.

Informacje o wykonanych inwestycjach można zgłaszać telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach pracy urzędu przez cały rok, tel.18 26 28 927, ekodoraca@lapszenizne.pl, Urząd Gminy Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne.

ANKIETA  - wersja elektroniczna

   ANKIETA  - dokument word Znalezione obrazy dla zapytania word ikona

 

 

Data: 
utorok, február 26, 2019