Wójt Gminy Łapsze Niżne ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami