Ścieżka Pieszo - Rowerowa Wokół Jeziora Czorsztyńskiego

Gmina Łapsze Niżne, otrzymała ponad 6,5 miliona złotych unijnej dotacji na dwa projekty planowane do realizacji wokół zbiornika czorsztyńskiego.

W dniu 26 lutego 2017r.  zostały złożone dwa projekty na budowę ścieżki  rowerowej wokół zbiornika czorsztyńskiego w ramach ogłoszonego konkursu o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

W ramach realizacji projektów powstanie dwukierunkowa ścieżka pieszo - rowerowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ścieżka  zimą  służyć będzie jako trasa narciarstwa biegowego.

 


 
1. budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej o szerokości 2,5m oraz 3,0m, o długości 4600.7m miejscowościach Frydman i Falsztyn,
2. budowę Miejsc Obsługi Rowerzystów z wiatą,
3. wykonanie oznakowania i zabezpieczenie wysokich skarp poręczami ochronnymi.
Całkowite koszty projektu – 6 897 497,21 zł
Dofinansowanie:  5 173 122,82 zł 75%
Wkład własny:      1 724 374,39 zł   25%      

 


 
1. budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej o szerokości 2,5m oraz 3,0m , o długości 2.029 km.
2. budowę Miejsca Obsługi Rowerzystów z wiatą,
3. wykonanie oznakowania i zabezpieczenie wysokich skarp poręczami ochronnymi.
Całkowite koszty projektu – 1  772 705, 01 zł
Dofinansowanie:            1 329 528,71 zł  75%
Wkład własny:             443  176,30 zł    25%