Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek V: Polana Sosny – trasa rowerowa w Niedzicy ( od Zatoki Kosarzyska do Niedzicy)

Odcinek V: Polana Sosny  – trasa rowerowa w Niedzicy ( od Zatoki Kosarzyska do Niedzicy)

 

Aktualności:


Gmina Łapsze Niżne zakończyła budowę inwestycji pn.:„Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek V


Gmina Łapsze Niżne, jest w trakcie realizacji zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego"


Na odcinku „POLANA SOSNY”, trwają prace budowlane związane z wytyczeniem przebiegu ścieżki, korytowaniem i profilowaniem podłoża.

 


Wykonawcą robót została firma: Kiernia Sp. z o.o. z siedzibą w Ratułowie pod nr 208, 34-407 Ciche.


 

Dofinansowanie do projektów w wysokości 75%, otrzymano w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.