Gmina Łapsze Niżne zakończyła budowę inwestycji pn.:„Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek V

poniedziałek, Styczeń 13, 2020

Gmina Łapsze Niżne zakończyła budowę inwestycji i zaprasza do skorzystania ze ścieżki rowerowej pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek V: Polana Sosny – trasa rowerowa w Niedzicy (od Zatoki Kosarzyska do Niedzicy)”, wybudowanej w ramach Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu Gminy Łapsze Niżne, poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do zbiornika wodnego - Jeziora Czorsztyńskiego, na trasę rowerową.

Ścieżka rowerowa  „POLANA SOSNY”, o długości ok. 2 km, rozpoczyna swój bieg przy Zatoce Kosarzyska pomiędzy miejscowościami Falsztyn i Niedzica-Zamek, biegnie wzdłuż jeziora do miejscowości Niedzica Zamek, gdzie łączy się z ulicą Nad Zalewem. Trasa rowerowa jest kontynuacją ścieżki rowerowej „BIAŁA DAMA”, rozpoczynającej swój bieg w miejscowości Frydman, przy moście na potoku Białka oraz ścieżki rowerowej VELO DUNAJEC, która uzupełnia ścieżkę rowerową wokół Jeziora Czorsztyńskiego w Gminie Łapsze Niżne.

Kontynuacją dalszej wycieczki rowerowej, może być miejscowość Kacwin z odcinkiem ścieżki rowerowej: „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap II” oraz Słowacja, jak również ścieżki rowerowe w Gminie Czorsztyn: „CZARNA DAMA”, „ZATOPIONA OSADA” oraz „VELO DUNAJEC”.

W drugim kierunku udamy się w stronę Nowego Targu na ścieżkę rowerową:  „MODRZEWIOWY SZLAK” i VELO DUNAJEC.

Trasa jest bardzo malownicza, ze zmiennym ukształtowaniem terenu z unikatowym bogactwem przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym na przestrzeni dziejów.

Na trasie ścieżki, znajduje się Miejsce Obsługi Rowerzystów, gdzie można odpocząć oraz nabrać sił na dalszą podróż.

 

Kategoria: