Inwestycje

Odcinek Szlaku wokół Tatr, który wykonała Gmina Łapsze Niżne stanowi bezpośrednią kontynuację odcinka Gronków-Dursztyn wykonanego przez innego polskiego partnera-Gminę Nowy Targ. W ramach II etapu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr Gmina Łapsze Niżne zrealizowała fragment Szlaku o długości 12,65 km. Wybudowanych zostało 7,82 km ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej. Pozostałe 4,83 km zostało oznakowanych po istniejących drogach. Inwestycja obejmowała realizację czterech głównych zadań:

- zadanie 1 Ul. Wiśmierskiego w Łapszach Niżnych o dł. 2,22 km,

- zadanie 2 Ul. Wiejska w Łapszach Niżnych o dł. 1,28 km,

- zadanie 3 Ul. Potok w Łapszach Niżnych wraz z dojazdem do drogi na Bałyze o dł.1,16.W ramach zadania zaplanowano remont mostu.

- zadanie 4 Ul. Na Ospysek i na Bałyze o dł. 3,16 km.

Koszt realizacji tej inwestycji przez Gminę Łapsze Niżne wyniósł 814 647,06  EUR w tym dofinansowanie z EFRR (85% z kwoty 678 750,95 EUR) to: 576 938,30 EUR.

Trasa Szlaku wokół Tatr na terenie Gminy Łapsze Niżne obfituje w panoramiczne widoki na Tatry, Gorce i Pieniny. Od Dursztyna drogami polnymi i leśnymi trasa prowadzi do miejscowości Łapsze Niżne, gdzie przechodząc obok budynku Urzędu Gminy stojącego w miejscu dawnego kasztelu oraz obok kościoła św. Kwiryna. Przejeżdżając przez Kacwin można obejrzeć m.in. spichlerze spiskie, tzw. sypańce. Polską i słowacką stronę na przejściu granicznym Kacwin-Wielka Frankowa łączy wybudowany już odcinek ścieżki rowerowej w ramach mikroprojektów z Programu PWT PL-SK 2007-2013. Inwestycja jest zatem kluczowa z punktu widzenia projektu, ponieważ udostępnia użytkownikom nowe połączenie ze Słowacją.

Inwestycja zwiększa także dostępność obszarów cennych przyrodniczo takich jak: Wodospad na Kacwińskim Potoku, Rezerwat Niebieska Dolina chroniący zachowany naturalny fragment buczyny karpackiej, z bogactwem puszczańskiego krajobrazu, który na terenie Pogórza Spisko-Gubałowskiego  prawie zaniknął. Ścieżka stanowi także znakomity punkt wypadowy do położonych w pobliżu największych atrakcji tego obszaru: Zamku w Niedzicy, Jeziora Czorsztyńskiego- sztucznego zbiornika wodnego na Dunajcu położonego między malowniczymi Pieninami i Gorcami, czy Rezerwat Przełom Białki koło Trybsza.

Po wybudowaniu nowego odcinka Szlaku wokół Tatr na terenie Gminy Łapsze Niżne rocznie z tego odcinka korzysta ponad 29 tysięcy  osób.

Przebieg Szlaku wokół Tatr na terenie Gminy Łapsze Niżne przedstawia poniższa mapa poglądowa

Zachęcamy zapoznania się z postępem prac inwestycyjnych zaprezentowanym w aktualnościach:

 

 

Aktualności z przebiegu prac budowlanych:


30.08.2017 r.

Postępu robót budowlanych na II etapie szlaku wokół tatr - zdjęcia


04.04.2017 r.

Stan aktualny przed rozpoczęciem robót budowlanych - zdjęcia