Meldunek

 • Uzyskaj dowód osobisty

  Każdy pełnoletni polski obywatel, który mieszka w Polsce, musi posiadać ważny dowód osobisty. Zawiera on aktualne informacje, takie jak: imię, nazwisko czy numer PESEL. Kończy się ważność Twojego dowodu? Zbliżają się Twoje 18 urodziny i chcesz wyrobić swój pierwszy dowód? Dowiedz się, jak złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.


  Zgłoś urodzenie dziecka

 • Każde nowo narodzone dziecko trzeba zgłosić do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego (USC). Kierownik urzędu zarejestruje akt urodzenia dziecka, przekaże Ci jego numer PESEL i zamelduje je. Poniżej przedstawimy Ci, kiedy i jak zgłosić urodzenie dziecka oraz jakich dokumentów potrzebujesz.


  Obowiązek meldunkowy

 • Każdy polski obywatel, który mieszka w Polsce, musi pamiętać o obowiązku meldunkowym. Poniżej znajdziesz więcej informacji na ten temat.


  Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące

 • Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, że musisz się zameldować. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.


  Wymelduj się z pobytu stałego

 • Zmieniasz miejsce stałego zamieszkania? Pamiętaj, że musisz się wymeldować. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.


  Wymelduj się z pobytu czasowego

 • Jeśli wyprowadzasz się przed zgłoszonym przez Ciebie terminem wyprowadzki z miejsca, w którym byłeś zameldowany czasowo, musisz to zgłosić w urzędzie. Poniżej dowiesz się, co musisz zrobić w takim przypadku.


  Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

 • Każdy cudzoziemiec, który przebywa w Polsce dłużej niż 14 dni, musi się zameldować. Poniżej znajdziesz więcej informacji na ten temat.


  Zamelduj się na pobyt stały (dla cudzoziemców)

 • Jeśli jesteś cudzoziemcem i przeprowadzasz się do Polski na stałe, musisz się zameldować. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.


  Zamelduj się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców)

 • Jeżeli jesteś cudzoziemcem przebywającym w Polsce dłużej niż 14 dni i planujesz powrót do kraju, w którym mieszkasz na stałe, musisz się zameldować na pobyt czasowy. Jeśli jesteś aktualnie zameldowany na pobyt stały w Polsce, nie musisz się meldować na pobyt czasowy. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.