Gmina Łapsze Niżne na sesji wystawienniczej "Stół Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego" w Krakowie

štvrtok, september 30, 2021
W dniu 28.09.2021 r. na jednym z wydziałów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się sesja wystawiennicza pn. "Stół Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego" połączona z międzynarodową konferencją naukową podsumowującą projekt "Cultural beritage of small bomelands" realizowany przez uczelnię. W wydarzeniu wzięło udział 15 gmin z terenu Województwa Małopolskiego.
 
Podczas wystawy w plenerze, delegacja Gminy Łapsze Niżne wraz Kołem Gospodyń Wiejskich Łapszanka, zaprezentowała wszystkim obecnym zarówno malownicze tereny gminy, atrakcje, stroje spiskie i kulturę naszego regionu, jak również przygotowane przez KGW Łapszanka pyszne potrawy.
Serdeczne podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich Łapszanka za reprezentowanie Gminy Łapsze Niżne podczas wydarzenia
 
 
 
 
 

 

Kategoria: