Wręczenie nagród laureatom konkursu "Małopolska Wieś 2021"

štvrtok, september 30, 2021
                                                         
W dniu 29.09.2021 r. miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu "Małopolska Wieś 2021", podczas którego Wójt Gminy Łapsze Niżne wraz z Panem Józefem Radeckim - sołtysem wsi Kacwin, oficjalnie odebrali nagrodę o wartości 20 000 zł na realizację zadań własnych gminy na terenie sołectwa Kacwin.
W ramach otrzymanej dotacji zrealizowane zostanie zadanie pn. „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych przy kapliczkach przydrożnych oraz zakup wyposażenia do Remizy OSP w miejscowości Kacwin” - Zadanie winansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2021
Jeszcze raz składamy serdecznie podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym, które swoimi działaniami przyczyniły się do otrzymania tego pięknego wyróżnienia.
Wyrazy uznania należą się przede wszystkim lokalnym działaczom wsi Kacwin, dzięki którym pracownik urzędu mógł sporządzić stosowny wniosek konkursowy.
Szczególne podziękowania dla Pani Anny Stronczek, Pani Beaty Magiery, Pana Stanisława Molitorysa, Pana Łukasza Kowalczyka oraz Pana Wojciecha Jamroza za stworzenie pięknej wizytówki Kacwina zaprezentowanej komisji w dalszym etapie konkursu
Dziękujemy również Panu Józefowi Radeckiemu - sołtysowi wsi, Pani Magdalenie Wenit -Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kacwinie, ks. Władysławowi Zapotocznemu - Proboszczowi Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kacwinie, Zespołowi Regionalnemu "Bystry Potok", działającym na terenie sołectwa orkiestrom dętym oraz jednostce OSP Kacwin za wszystkie podejmowane przedsięwzięcia służące rozwojowi miejscowości.
Okazane wsparcie oraz materiał stworzony dzięki pracy mieszkańców na cele II etapu konkursu pokazuje, że jedną z Najpiękniejszych Małopolskich Wsi tworzy nie tylko piękna lokalizacja, wspaniałe zabytki i cudowne widoki....
Tworzy ją przede wszystkim zawsze życzliwe i chętne do bezinteresownej pomocy społeczeństwo, pielęgnujące tradycję oraz posiadane dziedzictwo kulturowe i historyczne.
 

 

Kategoria: