Już od 1 lutego złożysz wniosek o „500+” na nowy okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych przypomina,że 1 lutego rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+”.

Od 1 lutego przyjmujemy wnioski wyłącznie w formie elektronicznej.

Od 1 kwietnia również w formie tradycyjnej: osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych przy ulicy Jana Pawła II 61 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany wyżej adres.

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć:

- za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,

- przez bankowość elektroniczną oraz

- portal PUE ZUS.

Kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze złożony do 30 kwietnia gwarantuje przyznanie i wypłatę 500+ za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

Wnioski złożone od 1 do 31 maja – ustalenie prawa i wypłata świadczenia
z wyrównaniem od czerwca nastąpi najpóźniej do 31 lipca tego roku.

Wnioski złożone od 1 do 30 czerwca – ustalenie prawa i wypłata świadczenia
z wyrównaniem nastąpi najpóźniej do 31 sierpnia tego roku.

WAŻNE! W przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z panującą sytuacją pandemiczną, zachęcam do składania wniosków w formie elektronicznej.

Złożenie wniosku w formie elektronicznej pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i ograniczyć ryzyko zachorowania na COVID-19.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy możecie Państwo pobrać ze strony https://ops.lapszenizne.pl/ w zakładce WNIOSKI I FORMULARZE.

Z poważaniem

Magdalena Grywalska

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych

Data: 
utorok, január 26, 2021