ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne informuje, że w miesiącu październiku br. nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych. Terminy zbiórek w poszczególnych miejscowościach zostały przedstawione poniżej:

27.10.2020 r. (wtorek) – FRYDMAN, FALSZTYN, NIEDZICA ZAMEK

28.10.2020 r. (środa) – NIEDZICA , KACWIN , ŁAPSZE NIŻNE

29.10.2020 r. (czwartek) - ŁAPSZE WYŻNE, TRYBSZ, ŁAPSZANKA

Powyższa zmiana spowodowana jest odbiorem dużej ilości ww. odpadów z terenu naszej Gminy. W związku z tym zachodzi potrzeba zapewnienia sprawnego odbioru wszystkich odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów niebezpiecznych sprzed Państwa nieruchomości w sposób zgodny z przepisami w zakresie przyjmowania i przetwarzania tych odpadów, oraz zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w czasie wykonywania tych czynności.

Data: 
pondelok, október 26, 2020