Uroczystości pogrzebowe ś.p. Wendelina Habera

štvrtok, september 3, 2020

W dniu 2 września 2020 r.  w kościele w Łapszach Niżnych pożegnaliśmy wielkiego Spiszaka - Wendelina Habera byłego Wójta Gminy Łapsze Niżne, długoletniego przewodniczącego i honorowego prezesa Związku Euroregion Tatry.

Znaliśmy go jako człowieka o wielkim sercu i zaangażowaniu. Społecznika, działacza, samorządowca, inicjatora wielu ważnych przedsięwzięć nie tylko dla gminy, ale dla całego pogranicza polsko-słowackiego.

Służył tej ziemi i jej mieszkańcom przede wszystkim jako Wójt Gminy Łapsze Niżne w latach 1990 – 1998, kiedy tworzone były zręby samorządności. Był również inicjatorem powstania Euroregionu Tatry, któremu przez wiele lat przewodniczył. Był ikoną współpracy polsko- słowackiej, dla wielu nauczycielem sztuki kompromisu i owocnej współpracy.

Przede wszystkim należy podkreślić, że działalność Pana Wójta naznaczona była głębokim patriotyzmem oraz przywiązaniem do korzeni, do polskiej spiskiej ziemi. Nie mogło być inaczej skoro był synem Wendelina Habera, budziciela polskości na Spiszu sprzed 100 lat i jednego z tych, dzięki którym dzisiaj my żyjemy w wolnej Niepodległej Polsce. W roku 100 rocznicy Powrotu Spisza do Polski pożegnaliśmy wielkiego patriotę naszych czasów, który przez te wszystkie lata kontynuował dzieło swego ojca.

Nie sposób przedstawić wszystkich zrealizowanych przez Wójta Wendelina Habera przedsięwzięć,  działań czy inwestycji, a było ich naprawdę dużo w każdym obszarze: bezpieczeństwa publicznego i ochotniczych straży pożarnych, służby zdrowia, oświaty, infrastruktury komunalnej, kultury i wielu innych.

Powstawały remizy, szkoły, drogi, sieci kanalizacyjne. On sam zawsze doceniał swoich współpracowników i podkreślał, że właśnie dzięki ich pracy możliwe były te wszystkie osiągnięcia i dziękował, dzieląc się sukcesami. Za swoją wieloletnią działalność otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Decyzją prezydenta RP został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał wiele cennych odznaczeń za swoją ciężką pracę.

Był wspaniałym gospodarzem mającym wiele innowacyjnych na ów czas pomysłów i podejmował odważne decyzje nadając krok pozostałym samorządom, czerpiącym później wzorce z Gminy Łapsze Niżne. Nie pozostawał nigdy obojętny na głosy swoich współpracowników i mieszkańców, traktując ich jak swoich doradców i szanując zdanie każdego z nich. Dla wielu był wzorem do naśladowania i wielkim wsparciem merytorycznym. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Rodzinie i bliskim Ś.P Wójta Wendelina Habera przekazujemy wyrazy szczerego żalu i współczucia.

 

Drogi Panie Wójcie Wendelinie

Odchodzisz od nas w roku jubileuszu 30-lecia istnienia Samorządu Terytorialnego. Twoja działalność na zawsze została utrwalona na kartach historii ziemi Spiskiej, Orawskiej, Podhalańskiej, Małopolskiej. Cała społeczność Gminy Łapsze Niżne,  byli i obecni samorządowcy, sołtysi, radni, urzędnicy, pracownicy oświaty, służby zdrowia, ludzie kultury, strażacy i wszyscy mieszkańcy dziękują Tobie za poświęcenie, trud i wszelkie dobro, jakie czyniłeś żyjąc pośród nas.

My Spiszacy jesteśmy z Ciebie dumni!

Będzie nam Ciebie brakowało!

 

Spoczywaj w pokoju.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Kategoria: